Aktuality

VYHLÁŠENÍ VÝZVY CYKLISTICKÉ STEZKY ZE SFDI PRO ROK 2020

Výbor SFDI schválil na svém jednání dne 25. června 2019 Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2020.

VYHLÁŠENÍ VÝZVY ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI ZE SFDI PRO ROK 2020

Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2020 schválil Výbor SFDI na svém zasedání dne 25. června 2019.

OPPIK Nemovitosti – Uhelné regiony

Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat MSP modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání na cílovém území dle kap. 8 Výzvy umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení životního prostředí a/nebo pracovních podmínek zaměstnanců.