Komplexní zajištění povinností spojených s monitorováním a vyúčtováním projektu.

 

Produkt Administrace a dotační managementNabízíme:

Poskytujeme poradenství při řízení dotačně podpořeného projektu během jeho realizace a ve fázi udržitelnosti. Naším cílem je zajistit hladký průběh čerpání dotace na základě informací poskytnutých příjemcem dotace v souladu s podmínkami a pokyny poskytovatele dotace.


Součástí nabízené služby je:

 • Zpracování monitorovacích zpráv (průběžných a závěrečné) o realizaci projektu včetně jednotlivých žádostí o platbu, příloh a souvisejících dokumentů
 • Zpracování informace příjemce k modifikované žádosti o platbu včetně modifikované žádosti o platbu, příloh a souvisejících dokumentů
 • Zpracování hlášení o pokroku
 • Poradenství a konzultace při kontrolách poskytovatele dotace
 • Poradenství a kontrola plnění monitorovacích indikátorů projektu a povinností příjemce dotace vyplývajících z grantové smlouvy
 • Poradenství ke změnám při realizaci projektu, vypracování změnových formulářů
 • Hledání možností řešení při vzniku neočekávaných a nestandardních situací v průběhu realizace
 • Poradenství při dodržování podmínek naplňování povinné publicity projektu
 • Předání kompletní kopie dokumentace příjemci dotace k archivaci

 
Proč využít naše služby:

 • Nabízíme komplexní služby spojené s monitorováním a administrací projektu – klient šetří svůj čas a náklady
 • Disponujeme specialisty na administraci realizace projektu – náš tým má zkušenosti se zajištěním monitoringu malých i velkých projektů
 • Máme již za sebou několik desítek úspěšně administrovaných projektů
 • Minimalizujeme vám riziko krácení nebo odebrání dotace
 • Maximalizujeme výši skutečného čerpání přislíbené dotace


Vybrané reference k produktu:Projekt: Cirkus
Klient: Mateřská škola Krnov
Termín: 2012
Program: ROP 3.2
Produkt: Administrace a dotační management

 
Projekt: Územní plán obce Čeladná
Klient: Obec Čeladná
Termín: 2011
Program: IOP
Produkt: Administrace a dotační management

 
Projekt: Rekonstrukce zdravotního střediska na mateřskou školu
Klient: Obec Čeladná
Termín: 2011
Program: Program rozvoje venkova
Produkt: Administrace a dotační management

 
Projekt: Aplikace moderních technologií v terénních službách sociální péče v Karviné
Klient: Sociální služby Karviná, příspěvková organizace
Termín: 2011
Program: ROP 2.1.2
Produkt: Administrace a dotační management

 
Projekt: Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy
Klient: Obec Bohuslavice
Termín: 2011
Program: ROP 4.1
Produkt: Administrace a dotační management

 
Projekt: Rekonstrukce budovy technického zázemí a šaten TJ SLAVIA Píšť
Klient: Obec Píšť
Termín: 2011
Program: ROP 4.1
Produkt: Administrace a dotační management

 
Projekt: Rekonstrukce obecního úřadu a podpora kulturního života v obci Bystřice
Klient: Obec Bystřice
Termín: 2011
Program: ROP 3.2
Produkt: Administrace a dotační management

 
Projekt: Sportovní a rekreační areál v Šilheřovice - Baumšula
Klient: Obec Šilheřovice
Termín: 2011
Program: ROP 4.1
Produkt: Administrace a dotační management

Projekt: Výstavba Penzionu HERMES
Klient: Daniela Meliosová
Termín: 2011
Program: ROP 2.2
Produkt: Administrace a dotační management

 
Projekt: Výstavba fotbalového hřiště a šaten v Žimrovicích
Klient: Město Hradec nad Moravicí
Termín: 2011
Program: ROP 3.2
Produkt: Administrace a dotační management

PRODUKTY

Rozcestník
Vstupní poradenství k dotacím

Mašličky
Kompletní projektová příprava

Skládačka
Zpracování dílčího dokumentu pro žádost

Výběrovka
Komplexní zajištění veřejných zakázek

Analýzy
Marketingové a ekonomické analýzy

Lektor
Organizování vzdělávacích kurzů


Administrace a dotační management
Monitorování a vyúčtování projektu

Strategie
Strategická plánování

Hlídač
Monitoring dotačních příležitostí

Enviporadce
Poradenství environmentální legislativy


Koncesní řízení
Na provozování vodohospodářské infrastruktury