Komplexní posouzení realizoavtelnosti investičního záměru zejména z marketingového a finančního hlediska

 

Produkt Analýzy

Nabízíme:

  • Zpracování marketingové analýzy, návrh marketingové strategie a mixu
  • Návrh personálního zajištění provozu
  • Kalkulace a analýza bodu zvratu, dlouhodobý finanční plán
  • Vyhodnocení finanční efektivity a návratnosti investice
  • Analýza rizik

Proč využít naše služby:

  • Podpoříte vaše kvalifikované rozhodování o realizaci záměru, případně výběru z variant
  • Máme dlouhodobé zkušenosti se zpracováním studií proveditelností a investičních analýz v různých oblastech podnikání

 

Některé reference k produktu:

(další naleznete v menu Reference) 
Projekt: Podzemní garáže v areálu ZŠ Porubská v Ostravì Porubì
Klient: GEMEC-UNION a. s.
Termín: 2008
Program: ---
Produkt: Analýzy - marketingové, ekonomické ...

 
Projekt: Oceňování socioekonomických nákladů a přínosů realizace jednotlivých projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko na léta 2007-2013
Klient: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava
Termín: 2008
Program: ---
Produkt: Analýzy - marketingové, ekonomické ...

 
Projekt: Zmapování možností získávání finančních prostředků pro Moravskoslezský automobilový klastr, o.s. a jeho členy z EU a jiných zdrojů, vč. návrhu systému monitoringu a vytvoření informačního centra
Klient: Moravskoslezský automobilový klastr, o.s.
Termín: 2007
Program: ---
Produkt: Analýzy - marketingové, ekonomické ...

PRODUKTY

Rozcestník
Vstupní poradenství k dotacím

Mašličky
Kompletní projektová příprava

Skládačka
Zpracování dílčího dokumentu pro žádost

Výběrovka
Komplexní zajištění veřejných zakázek

Analýzy
Marketingové a ekonomické analýzy

Lektor
Organizování vzdělávacích kurzů


Administrace a dotační management
Monitorování a vyúčtování projektu

Strategie
Strategická plánování

Hlídač
Monitoring dotačních příležitostí

Enviporadce
Poradenství environmentální legislativy


Koncesní řízení
Na provozování vodohospodářské infrastruktury