PROFIL ZAMĚSTNANCE


Jméno:Edita Konkolská

Vzdělání:1988–1993  VŠB-TU Ostrava, fakulta ekonomická, odbor národohospodářské plánování

Praxe:2010 – HRAT, s. r. o.
2003–2009  Město Orlová, městský úřad, vedoucí odboru majetku a komunálních služeb
1996–2002  Město Orlová, městský úřad, vedoucí oddělení správy majetku
1993–1995  Město Orlová, městský úřad, ekonom

Zaměření:Tvorba strategických dokumentů, státní fondy, vzdělávání pro zaměstnance veřejné správy

Záliby:Psychologie, hudba, četba, cestování
 Kontaktovat:+420 734 442 102   |    edita.konkolska@hrat.org