Tento produkt byl zaveden v rámci projektu „Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje“. K 31. 8. 2008 tento projekt skončil, avšak služby v rámci realizace tohoto projektu a vytvořeného Ekologického poradenského a informačního centra jsou poskytovány i nadále zdarma. Služby zahrnují konzultace a poradenství v oblasti environmentální legislativy.

 

Produkt Enviporadce
Nabízíme:

Informační centrum nabízí poradenství pro podnikatele, obce, města, neziskové organizace a širokou veřejnost v oblasti problematiky životního prostředí, zejména dotací z Evropských fondů a národních zdrojů, problematiky EIA.


Proč využít naše služby:

  • Tento produkt nabízíme pro klienty zdarma – služby jsou poskytovány v rámci realizace projektu „Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje“.

K 31. 8. 2008 skončil projekt „Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje“. Služby v rámci realizace tohoto projektu a vytvořeného Ekologického poradenského a informačního centra však budou poskytovány i nadále zdarma.


Užitečné odkazy:

www.env.czMinisterstvo životního prostředí ČR
www.cizp.czČeská inspekce životního prostředí
www.ochranaprirody.czAgentura ochrany přírody a krajiny ČR
www.nature.czNATURA 2000
www.sfzp.czStátní fond životního prostředí ČR
www.opzp.czOperační program Životní prostředí
www.zelenausporam.czprogram - Zelená úsporám
www.ekoporadny.czSíť environmentálních informačních a poradenských center v České republice
www.cenia.czČeská informační agentura životního prostředíKe stažení:

PRODUKTY

Rozcestník
Vstupní poradenství k dotacím

Mašličky
Kompletní projektová příprava

Skládačka
Zpracování dílčího dokumentu pro žádost

Výběrovka
Komplexní zajištění veřejných zakázek

Analýzy
Marketingové a ekonomické analýzy

Lektor
Organizování vzdělávacích kurzů


Administrace a dotační management
Monitorování a vyúčtování projektu

Strategie
Strategická plánování

Hlídač
Monitoring dotačních příležitostí

Enviporadce
Poradenství environmentální legislativy


Koncesní řízení
Na provozování vodohospodářské infrastruktury