Zajištění komplexního a aktuálního informačního servisu o dotačních příležitostech dle charakteru objednatele a jeho zámerů s cílem maximálního využití externích finančních zdrojů k rozvoji subjektu objednatele.


Produkt Hlídač
Nabízíme: 

  • Kontinuální monitoring dotačních příležitostí k Vašim záměrům
  • Shromáždění veškerých podkladů od poskytovatele dotace, potřebné ke zpracování žádosti o dotaci
  • Informace o termínech vyhlášení výzev


Proč využít naše služby:

  • Nemusíte se tak bát, že zmeškáte termín pro podání žádosti o dotaci
  • Získáte tak dostatek času pro přípravu žádosti o dotaci a všech povinných příloh
  • Nemusíte nikde hledat podklady potřebné k žádosti o dotaci

PRODUKTY

Rozcestník
Vstupní poradenství k dotacím

Mašličky
Kompletní projektová příprava

Skládačka
Zpracování dílčího dokumentu pro žádost

Výběrovka
Komplexní zajištění veřejných zakázek

Analýzy
Marketingové a ekonomické analýzy

Lektor
Organizování vzdělávacích kurzů


Administrace a dotační management
Monitorování a vyúčtování projektu

Strategie
Strategická plánování

Hlídač
Monitoring dotačních příležitostí

Enviporadce
Poradenství environmentální legislativy


Koncesní řízení
Na provozování vodohospodářské infrastruktury