PROFIL ZAMĚSTNANCE                  Jméno:

Jana Havelková
 
       Vzdělání:                     

Česká zemědělská univerzita v Praze, fakulta životního prostředí,
obor: regionální environmentální správa
Certifikát Euromanagera za absolutorium rekvalifikačního
kurzu „Specialista pro přípravu a administraci projektů
financovaných z evropských zdrojů“

                                    Praxe:

 2008-2011, Město Třinec, Městský úřad Třinec,
referentka odboru Životního prostředí a zemědělství

 Zaměření:

Finanční, ekonomické analýzy, administrace projektů

 Záliby:

 rodina, floristika, zahrada, turistika
 

          
                         
Konaktovat:      
+420 739 067 309 | jana.havelkova@hrat.org