Příprava a organizace koncesních řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury na základě požadavků zadavatele, a to dle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a také dle Závazných pokynů pro příjemce podpory v OPŽP.

 

Produkt Koncesní řízení


V případě, že vlastník vodohospodářské infrastruktury není zároveň jejím provozovatelem, je dle Závazných pokynů povinen v řádném výběrovém řízení provedeném v souladu s účinnými právními předpisy vybrat nového provozovatele a uzavřít s ním novou smlouvu o provozování infrastruktury.


Nabízíme Vám:

  • tvorbu koncesní dokumentace včetně všech příloh požadovaných Závaznými pokyny pro příjemce v OPŽP,
  • zajištění průběhu schvalovacího procesu zmíněné dokumentace s Ministerstvem životního prostředí,
  • poradenství a vedení zadavatele při vyhlášení koncesního řízení,
  • komplexní administrativní činnost vyplývající z komunikace s uchazeči o provozování vodohospodářské infrastruktury a příjmem jejich nabídek,
  • vedení komise pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v souladu se všemi zákonnými a metodickým požadavky,
  • kompletaci veškeré dokumentace potřebné pro úspěšný průběh kontroly průběhu koncesního řízení na Ministerstvu životního prostředí a předběžné kontroly provozní smlouvy Ministerstvem financí.

 

 Vybrané reference k produktu: 
Projekt: Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury města Rychvald
Klient: Město Rychvald
Termín: 2012
Program: ---
Produkt: Koncesní řízení

Projekt: Provozování vodohospodářské infrastruktury města Třinec
Klient: Slezský vodohospodářský svazek
Termín: 2011
Program: Fond soudržnosti
Produkt: Koncesní řízení

Projekt: Provozování vodohospodářské infrastruktury města Jablunkov
Klient: Slezský vodohospodářský svazek
Termín: 2011
Program: Fond soudržnosti
Produkt: Koncesní řízení

Projekt: Provozování vodohospodářské infrastruktury města Český Těšín
Klient: Slezský vodohospodářský svazek
Termín: 2011
Program: Fond soudržnosti
Produkt: Koncesní řízení

Projekt: Provozování vodohospodářské infrastruktury obce Návsí
Klient: Slezský vodohospodářský svazek
Termín: 2011
Program: Fond soudržnosti
Produkt: Koncesní řízení

Projekt: Provozování vodohospodářské infrastruktury obce Těrlicko
Klient: Slezský vodohospodářský svazek
Termín: 2011
Program: Fond soudržnosti
Produkt: Koncesní řízení

PRODUKTY

Rozcestník
Vstupní poradenství k dotacím

Mašličky
Kompletní projektová příprava

Skládačka
Zpracování dílčího dokumentu pro žádost

Výběrovka
Komplexní zajištění veřejných zakázek

Analýzy
Marketingové a ekonomické analýzy

Lektor
Organizování vzdělávacích kurzů


Administrace a dotační management
Monitorování a vyúčtování projektu

Strategie
Strategická plánování

Hlídač
Monitoring dotačních příležitostí

Enviporadce
Poradenství environmentální legislativy


Koncesní řízení
Na provozování vodohospodářské infrastruktury