Jedním z významných způsobů podpory našeho regionu je rozvoj lidských zdrojů. K realizaci vzdělávacích projektů využíváme dotační možnosti, například z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, či spolupráce s profesionálními vzdělávacími institucemi.

 

Produkt Lektor
Nabízíme:

 • Vzdělávání v oblasti projektového řízení a zpracování žádostí o dotace
 • Vzdělávání v oblasti finančních a ekonomických analýz
 • Vzdělávání v oblasti strategického plánování
 • Vzdělávání v oblasti tzv. měkkých dovedností (komunikační a konzultační dovednosti, vyjednávání aj.)


Proč využít naše služby:

 • Disponujeme specialisty v oblasti řízení projektů
 • Náš tým má zkušenosti se zajištěním služeb pro široký okruh klientů, a to pro podnikatele, obce, kraje, sdružení, příspěvkové organizace i neziskové organizace
 • Používáme nové didaktické metody
 • Naše semináře jsou založeny na zkušenostech z praxe
 • Vzdělávací akce sestavujeme na základě specifických požadavků našich klientů


Vybrané reference:

 • Partner a vedoucí komponenty Vzdělávání projektu „Partnerstvím k prosperitě“ realizovaným Moravskoslezským krajem, SROP, opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů (2005-2008).
 • Vzdělávací programy realizované v rámci tohoto projektu „Partnerstvím k prosperitě“. HRAT zastřešoval programy „Projektový manažer“, „Předkladatel projektů“, „Volení zástupci“ a „Odborná veřejnost“. Všechny tyto programy byly směřovány do podpory vzdělanosti v oblasti strukturálních fondů a jejich čerpání.
 • Partner projektu Kompetence pro trh práce a Start business centra, realizovaný v rámci Iniciativy EQUAL.
 • Vlastní vzdělávací projekt z OP RLZ „Rozvoj SBU Vzdělávání v HRAT Třinec“ zaměřený na vývoj a pilotní ověření vzdělávacích programů Balanced ScoreCard, Regionální management a přeshraniční projekty (2007-2008).


Ke stažení:

PRODUKTY

Rozcestník
Vstupní poradenství k dotacím

Mašličky
Kompletní projektová příprava

Skládačka
Zpracování dílčího dokumentu pro žádost

Výběrovka
Komplexní zajištění veřejných zakázek

Analýzy
Marketingové a ekonomické analýzy

Lektor
Organizování vzdělávacích kurzů


Administrace a dotační management
Monitorování a vyúčtování projektu

Strategie
Strategická plánování

Hlídač
Monitoring dotačních příležitostí

Enviporadce
Poradenství environmentální legislativy


Koncesní řízení
Na provozování vodohospodářské infrastruktury