PROFIL ZAMĚSTNANCE


Jméno:Lenka Hupková

Vzdělání:Dosažené vzdělání: vysokoškolské
Vzdělávací instituce: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Ekonomická fakulta
Studijní obor: Ekonomika a právo v podnikání
Rok ukončení studia: 2004
Ostatní vzdělání: Certifikát za absolutorium vzdělávacího programu „MBA v kostce pro MSP“ v rozsahu deseti studijních modulů, listopad 2006, MBA Kontakt, spol. s r.o.

Praxe:Zaměstnavatel: HRAT, s. r. o.
Zastávaná pozice: Projektový manažer, lektor
Hlavní činnost: Příprava projektů 2005–2012
- zpracování žádostí o dotaci
- zpracování studií proveditelnosti, včetně marketingové analýzy investičního záměru
- administrace dotací
Další činnost: Informační místo pro podnikatele 2005–2007
- projekt Hospodářské komory České republiky, poskytování poradenství, konzultací, vedení RM Třinec, ERM Frýdek-Místek spadající pod Krajskou hospodářskou komoru

Posílení aktivní politiky zaměstnanosti prostřednictvím sítě Start Business Center 2005–2007
- projekt společnosti KAZUIST, spol. s r. o. – Regionální poradenské informační centrum, lektorská činnost, vedení SBC
Předkladatel projektu a Projektový manažer 2006–2007
- v rámci projektu Partnerství k prosperitě Moravskoslezského kraje, lektorská činnost
Další lektorská činnost
- v projektech Semeniště 2006 a Rozvoj SBU Vzdělávání v HRAT Třinec 2006, kolektor při strategickém plánování Slezské diakonie, 2006.


Zaměření:IROP a státní fondy

Záliby:Rodina, jakákoliv činnost, díky které vznikne něco užitečného, pěkného a četba.
 Kontaktovat:+420 605 297 429   |    lenka.hupkova@hrat.org