Produkt Mašličky nabízí kompletní projektovou přípravu – zpracování žádosti o dotaci včetně všech povinných a nepovinných příloh dle podmínek výzvy.

 

Produkt Mašličky
Nabízíme: 

 • zpracování žádosti o dotaci
 • zpracování podrobného rozpočtu projektu (ne stavební položkový rozpočet)
 • zpracování studie proveditelnosti (feasibility study) projektu
 • zpracování analýzy nákladů a přínosů (cost&benefit analysis) projektu
 • zpracování podkladů pro posouzení vlivu projektu na životní prostředí
 • zpracování souladu s rozvojovými strategiemi
 • kompletace žádostí a příloh v tištěné i elektronické podobě
 • konzultace k projektu u poskytovatele dotace dle potřebyProč využít naše služby:

 • nabízíme komplexní přípravu projektu – klient šetří svůj čas a náklady, poskytuje pouze potřebné informace a aktivně spolupracuje se zpracovatelem
 • máme lepší přístup k informacím – podíleli jsme se na přípravě Regionálního operačního programu Moravskoslezsko
 • garantujeme formální správnost žádostí a příloh – maximalizujeme vaši šanci na úspěch projektu a získání dotací
 • disponujeme specialisty na různé typy projektů – náš tým má zkušenosti s přípravou velkých investičních i neinvestičních projektůVybrané reference k produktu: 
Projekt: Skleníková expozice Arboretum Nový Dvůr
Klient: Slezské zemské muzeum
Dotace:100 788 tis. Kč
Termín: 2016
Program: Integrovaný regionální operační program
Kontakt:Ing. Renata Kolderová, kolderova@szm.cz
Produkt: Mašličky - kompletní žádost

 
Projekt: KODUS Bystřice, Senior Park
Klient: Senior Park Bystřice s.r.o.
Dotace:12 000 tis. Kč
Termín: 2016
Program: MMR
Kontakt:Mgr. Martin Brudný
Produkt: Mašličky - kompletní žádost

 
Projekt: Mateřská škola Sedliště
Klient: Obec Sedliště
Dotace:22 183 tis. Kč
Termín: 2016
Program: Integrovaný regionální operační program
Kontakt:Ing. Jaromír Krejčok, starosta@obecsedliste.cz
Produkt: Mašličky - kompletní žádost

 
Projekt: Zkvalitnění zázemí domova BETEZDA
Klient: Slezská diakonie
Dotace:15 951 tis. Kč
Termín: 2016
Program: Integrovaný regionální operační program
Kontakt:Mgr. Renáta Sniegoňová, r.sniegonova@slezskádiakonie.cz
Produkt: Mašličky - kompletní žádost

 
Projekt: Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku II. etapa
Klient: Moravskoslezský kraj
Dotace:4 989 tis. Kč
Termín: 2016
Program: OP ŽP
Kontakt:Petr Kačmařík, petr.kacmarik@msk.cz
Produkt: Mašličky - kompletní žádost

 
Projekt: Chodník podél silnice II/483, Čeladná - II. etapa
Klient: Obec Čeladná
Dotace:19 450 tis. Kč
Termín: 2016
Program: Integrovaný regionální operační program
Kontakt:Jindřich Michna, spravamajetku@celadna.cz
Produkt: Mašličky - kompletní žádost

 
Projekt: Stavební úpravy a nástavba objektu na el. Bezručova č. p. 130 - rozšíření kapacity MŠ
Klient: Město Jablunkov
Dotace:24 172 tis. Kč
Termín: 2016
Program: Integrovaný regionální operační program
Kontakt:Ing. Monika Motyková, monika.motykova@jablunkov.cz
Produkt: Mašličky - kompletní žádost

 
Projekt: Dostavba kanalizačního systému města Město Albrechtice - II. etapa
Klient: Město Město Albrechtice
Dotace:22 153 tis. Kč
Termín: 2016
Program: OP ŽP
Kontakt:Ing. Hynek Vavera, h.vavera@mesto-olbrechitce.cz
Produkt: Mašličky - kompletní žádost

 
Projekt: Rekonstukce MÚK Bazaly - 1. etapa
Klient: Moravskoslezský kraj
Dotace:84 811 tis. Kč
Termín: 2015
Program: Integrovaný regionální operační program
Kontakt:Ing. Luboš Bourek
Produkt: Mašličky - kompletní žádost

 
Projekt: Realizace úspor energie u pavilona C, D, E Základní školy Neplachovice
Klient: Obec Neplachovice
Dotace:4 243 tis. Kč
Termín: 2015
Program: OP ŽP
Kontakt:Dana Schreierová, starostka@neplachovice.cz
Produkt: Mašličky - kompletní žádost

PRODUKTY

Rozcestník
Vstupní poradenství k dotacím

Mašličky
Kompletní projektová příprava

Skládačka
Zpracování dílčího dokumentu pro žádost

Výběrovka
Komplexní zajištění veřejných zakázek

Analýzy
Marketingové a ekonomické analýzy

Lektor
Organizování vzdělávacích kurzů


Administrace a dotační management
Monitorování a vyúčtování projektu

Strategie
Strategická plánování

Hlídač
Monitoring dotačních příležitostí

Enviporadce
Poradenství environmentální legislativy


Koncesní řízení
Na provozování vodohospodářské infrastruktury