Program rozvoje venkova (27.08.2012)

17. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova


V 17. kole příjmu žádostí bude rozděleno přes 950 mil. Kč na pozemkové úpravy, využívání poradenských služeb, podporu cestovního ruchu a realizaci projektů spolupráce místními akčními skupinami.

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 17. 10. do 23. 10. 2012.

Příjem žádostí se bude týkat opatření:
 I.1.4 Pozemkové úpravy
 I.3.4 Využívání poradenských služeb
 III.1.3 Podpora cestovního ruchu
 IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie
 IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatření předběžně stanoven následovně:
Opatření   Alokace
I.1.4            277 mil. Kč
I.3.4              71 mil. Kč
III.1.3          553 mil. Kč
IV.2.1             58 mil. Kč

Bližší informace naleznete na
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2F00%2F1345703237661.pdf

Dotazy můžete zasílat na michal.hekera@hrat.org.