Administrace a dotační management (03.09.2012)

Těšínské Slezsko – spolupráce v cestovním ruchu


Produkt: Administrace a dotační management
Program: Regionální operační program ROP NUTS II Moravskoslezsko
Dílčí oblast podpory: 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu

Projekt: Těšínské Slezsko – spolupráce v cestovním ruchu
Příjemce: Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci


V rámci produktu Administrace a dotační management byl ukončen projekt „Těšínské Slezsko – spolupráce v cestovním ruchu“ financovaný z ROP Moravskoslezsko.

Hlavním cílem bylo vytvořit předpoklady pro jednotné a organizované marketingové řízení cestovního ruchu v TO TS a přispět k jednotnému řízení cestovního ruchu v celém Moravskoslezském kraji. Z tohoto důvodu byla vytvořena „Rada cestovního ruchu turistické oblasti Těšínské Slezsko“, která zajišťuje organizaci cestovního ruchu na území turistické oblasti Těšínské Slezsko.

Hlavním cílem destinačního managementu TO Těšínské Slezsko je zvýšit návštěvnost turistické oblasti Těšínské Slezsko na základě marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu TO Těšínské Slezsko a zvýšit tak příjmy z cestovního ruchu v turistické oblasti Těšínské Slezsko, a tím podpořit zaměstnanost v regionu.

Výstup projektu tvoří Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu a Akční plán na rok 2011 pro TO Těšínské Slezsko, který byl následně realizován (mezi aktivity patří např. realizace konferencí, workshopů, vytvoření turistického portálu www.tesinskeslezsko.cz, vytvoření loga a prezentace značky turistické oblasti, tvorba propagačních materiálů).