Operační program Podnikání a inovace (03.09.2012)

Pravidla pro výběr dodavatelů v OPPI


Od 1.9.2012 jsou v OPPI platná nová Pravidla pro výběr dodavatelů.

Aktuální znění je k dispozici na webu Agentury Czechinvest
http://www.czechinvest.org/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-oppi