Operační program Životní prostředí (17.09.2012)

Zlepšování stavu přírody a krajiny


Dne 14. 9. 2012 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím SFŽP ČR XLII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí na individuální projekty v prioritní ose 6 – ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 budou přijímány od 24. září do 23. listopadu 2012.

V rámci výše uvedené výzvy budou podporovány následující oblasti podpory:

• 6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000
• 6.2 – Podpora biodiverzity
• 6.3 – Obnova krajinných struktur
• 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny
• 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny
• 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následné hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod.

V případě dotazů se obracejte na projektovou manažerku Mrg. Janu Kluzovou, na tel. č. 734 442 101 nebo na emailu jana.kluzova@hrat.org.