ROP Střední Morava (15.10.2012)

Příležitosti pro podnikatele v cestovním ruchu na Jesenicku a Šumpersku


Dne 12.10.2012 byla vyhlášena výzva k předkládání projektových žádostí pro podoblast podpory 3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory.

Celkem bylo z Regionálního operačního programu Střední Morava uvolněno 121 milionů korun. Podnikatelům z Jesenicka je v ROP Střední Morava vyčleněno celkem o 53,8 milionů korun na ubytovací zařízení s návazností na stávající letní a zimní aktivity v území. Veškeré modernizované či nově vzniklé ubytovací kapacity musí po realizaci projít certifikací Asociace hotelů a restaurací Česká republika. Stejný postup je nastaven i pro podnikatele z Šumperska, pro které je v ROP Střední Morava připraveno 42 miliony korun.

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 2 mil. Kč. Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 15 mil. Kč. Maximální výše dotace je 60% způsobilých výdajů projektu. 

Konečný termín pro předložení projektových žádostí je 11. 12. 2012 do 12 hodin.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektů podporovaných v rámci této výzvy je 30. 6. 2015.