Ministerstvo financí (04.11.2016)

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst


Ministerstvo financí vyhlásilo v pořadí čtvrtou výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu 29821300 – „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst“ na území ČR ze státního rozpočtu na rok 2017.

Podprogram je určen pouze pro plně organizované ZŠ zřizované obcemi.

Dotaci lze poskytnout na úhradu nákladů stavební, případně technologické části stavby. Způsobilými výdaji jsou pouze ty, které odpovídají technickým standardům MŠMT, hygienickým, požárním a bezpečnostním normám (nadstandardní řešení musí být hrazeno z vlastních zdrojů).

Nelze financovat výstavbu nového školského zařízení ani venkovního sportoviště. Stravovací zařízení, tělocvičny, družiny a další zázemí lze financovat pouze v případech, kdy je potřeba jejich rozšíření z důvodu nárůstu počtu dětí navštěvujících školu.
Žádosti je možné předkládat do 31. 12. 2016.