Program rozvoje venkova 2014 - 2020 (07.11.2016)

Harmonogram výzev PRV 2017Přinášíme aktuální harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova 2014 - 2020 v roce 2017 včetně podporovaných aktivit:

Jarní kolo (zpravidla v termínu 1.4.–15.4.)

• 1.1.1 Vzdělávací akce
• 1.2.1 Informační akce
• 4.3.2 Lesnická infrastruktura
• 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
• 6.4.1 Investice do nezemědělských činností
• 6.4.2 Podpora agroturistiky
• 6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů(bude vyhlašováno dle disponibilní alokace)
• 8.6.2 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
• 8.5.2 Neproduktivní investice v lesích
• 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin
• 8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
• 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě


Podzimní kolo (zpravidla v termínu 1.10.–15.10.)

• 4.1.1 Investice do zemědělských podniků
• 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
• 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích
• 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
• 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
• 8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
• 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
• 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
• 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
• 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
• 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových  procesech