Státní fond dopravní infrastruktury (02.03.2017)

Multimodální překladiště a vybavení letišťDíky novele zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury je možné nově využít prostředky z rozpočtu SFDI využívat:

- na financování nebo předfinancování výstavby, modernizace nebo oprav multimodálních překladišť nebo jejich napojení na dálnice, silnice, celostátní nebo regionální dráhy nebo dopravně významné vnitrozemské vodní cesty.

- na vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy. Jedná se o pořízení prostředků pro detekční kontrolu osob, zavazadel, nákladu, pošty, palubních zásob, letištních dodávek a vnášených předmětů (rentgenová zařízení, zařízení pro stopovou detekci výbušnin, průchozí rámový detektor kovů či detektor kapalin) a vybavení, zařízení a prostředků k vymezení, oddělení a monitoringu jednotlivých prostor letiště a k zamezení a ke kontrole vstupu do jednotlivých prostor letiště (kamerový systém, elektronický zabezpečovací systém či optické prostředky pro kontrolu prostoru včetně nočních podmínek).


Multimodální překladiště

- Alokace na rok 2017 celkové výši 70 mil. Kč
- Termín pro podání žádosti - 30. dubna 2017


Vybavení letišť

- Alokace na rok 2017 v celkové výši 20 mil. Kč
- Termín pro podání žádosti - 31. března 2017

V obou těchto případech musí být žadatelem o příspěvek právnická či fyzická osoba se sídlem či organizační složkou v České republice a je vlastníkem či provozovatelem infrastruktury, do níž mají být finanční prostředky ze SFDI investovány. Příspěvek je poskytován do výše 85 % celkových uznatelných nákladů akce.

Více informací Vám ráda sdělí projektová manažerka Ing. Lenka Hupková, tel. č. 605 297 429, email:
lenka.hupkova@hrat.org