IROP (21.08.2017)

Výzva zaměřená na podporu muzeí


Dne 17.8.2017 byla vyhlášena výzva č. 76 Muzea II. z IROP, která je zaměřena na podporu muzeí. Žádosti je možné předkládat od 27. září 2017 do 31. ledna 2018. Žádosti budou zpřístupněny od 4.9.2017.

Podpořena mohou být muzea zřizovaná státem nebo krajem, která spravují sbírku podle zákona č. 122/20000 Sb. Průměrná návštěvnost muzea za roky 2014, 2015 a 2016 musí překročit 30 0000 návštěvníků. Cílem podpory je zvýšení ochrany sbírkových předmětů, budování nových expozic a depozitářů či modernizace sociálního a technologického zázemí.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 3 mil. Kč, celkové výdaje mohou činit maximálně 123 282 000 Kč.
Ve výzvě je připraveno 900 mil. Kč z EU a 158 mil. Kč ze státního rozpočtu.