Podpora obnovy a rozvoje venkova (13.10.2017)

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018


Rozhodnutím ministryně č. 43/2017 byly schváleny dne 11. 10. 2017 Zásady podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018 a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotace, a to pro 5 dotačních titulů ze sedmi, a to konkrétně pro dotační tituly (dále jen DT):

DT č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

DT č. 2 - Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
DT č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací
DT č. 6 - Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi.

Žádosti je možné podávat od 16.10.2017 až do 15.01.2018 (do 12 hodin).