Program Obnova obecního a krajtského majetku po živelních pohromách v roce 2017 (20.10.2017)

Obnova majetku po živelních pohromách


V rámci vyhlášeného podprogramu na Obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2017 je pro obce a kraje postižené živelní pohromou připraveno 50 milionů korun.

Cílem podprogramu je přispět k obnově základních funkcí území v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom, které narušují plynulost, dostupnost a kvalitu výkonu veřejné správy.

Podpora je poskytována ve dvou dotačních titulech (dále DT):

DT č. 1 – pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav

DT č. 2 – pro dané území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav

Výše podpory

DT č. 1 – pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav

- Obcím bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce.

- Krajům bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 85 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce.

- V případě, že výše vlastních nákladů akcí obce přesáhne 25 % rozpočtu obce v roce 2017, může obec požádat o výjimku na úhradu 100 % vynaložených uznatelných přímých nákladů. Žádost o výjimku je součástí žádosti o dotaci (vložit jako další přílohu žádosti).

DT č. 2 – pro dané území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav

- Obcím bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce.

- Krajům bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 40 % skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce.

Dolní limit na jednu akci je stanoven na 200 tis. Kč. Žádosti je možné podávat do 22. ledna 2018.