DOTACE NA ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH (12.02.2018)

DOTACE NA ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECHŘídícím orgánem IROP byla vyhlášena výzva na podporu energetických úspor v bytových domech. Alokace pro tuto výzvu je ve výši 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu.
Žádosti v systému je možné zakládat a podávat od 2. 2. 2018 do 29. 11. 2019.
Oprávněnými žadateli jsou: Vlastníci bytových domů, kromě fyzických osob nepodnikajících; Společenství vlastníků jednotek; Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů.