24.05.2018

Dotace na rozvoj sociálních služeb II.


Dotace na rozvoj sociálních služeb II.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 23. května 2018 kolové výzvy číslo 81 „Rozvoj sociálních služeb II.“ a číslo 82 „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II.“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“.

Žádosti je možné předkládat do 18.9.2018. Celková alokace výzvy č. 81 činí 176 470 588 Kč a výzvy č. 82 pak 411 764 706 Kč.

Podpora je zaměřena na zlepšení infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb. Finanční podporu lze čerpat na nákup, rekonstrukci či výstavbu objektu, dále také na pořízení vybavení a automobilu pro účely poskytování terénní sociální služby. Podporované aktivity musí vést k inkluzi sociálně vyloučených osob, či osob ohrožených sociálním vyloučením, nebo zdravotně postižených osob.