ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTIProfil:Jsme specializovanou poradenskou společností působící v oblasti regionálního rozvoje a dotačního managementu. Nabízíme profesionální služby v oblasti dotačního poradenství při přípravě, realizaci a následné administraci projektů v rámci Strukturálních fondů EU, tuzemských dotačních programů a ostatních zdrojů. Dále nabízíme komplexní zajištění veřejných zakázek, služby v oblasti zpracování marketingových a ekonomických analýz, strategických plánů a jejich aktualizace, vzdělávání a environmentálního poradenství.
 
 


 
Naše poslání:
Přispíváme k trvale udržitelnému rozvoji regionu
– slaďujeme priority, nalézáme cesty, přinášíme řešení

 


Náš tým:V naší společnosti pracují odborníci, kteří mají zkušenosti s přípravou malých i velkých investičních i neinvestičních projektů. Naší hlavní předností je, že jsme nároční sami na sebe a důsledně se vzděláváme, abychom byli připraveni reagovat na vaše potřeby. Při jednání se zákazníky volíme osobní kontakt, což je podle nás nejlepší cesta k pružné a efektivní spolupráci. Naší největší motivací je radost z kvalitně odvedené práce a úspěch našich klientů.7 důvodů pro spolupráci s námi


Ke stažení:
HRAT, s. r. o. získal děkovné ocenění za realizaci aktivit mající celkový vliv na hospodářský, ekonomický a společenský rozvoj Moravskoslezského kraje v kategorii školské, vzdělávací aj. instituce. Cena byla předán v rámci Investor’s Opportunity Workshop 2008 konaného za účasti významných firem a společností Moravskoslezského kraje.