PRODUKTY


Koncesní řízení
Na provozování vodohospodářské infrastruktury

Analýzy
Marketingové a ekonomické analýzy

Skládačka
Zpracování dílčího dokumentu pro žádost


Administrace a dotační management
Monitorování a vyúčtování projektu

Výběrovka
Komplexní zajištění veřejných zakázek

Hlídač
Monitoring dotačních příležitostí

Rozcestník
Vstupní poradenství k dotacím

Lektor
Organizování vzdělávacích kurzů