PŘEHLED AKTUALITDOTACE NA ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH (12.02.2018)

DOTACE NA ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH


Ministerstvo pro místní rozvoj (27.11.2017)

Národní program podpory cestovního ruchu v regionechStátní rozpočet (09.11.2017)

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2018

Státní fond dopravní infrastruktury (06.11.2017)

Zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy - BEZPEČNOST 2018

EHP a Norské fondy (01.11.2017)

Nové období EHP a Norských fondů startuje, ČR podepsala Memoranda o porozumění

Program Obnova obecního a krajtského majetku po živelních pohromách v roce 2017 (20.10.2017)

Obnova majetku po živelních pohromách

Územní plán (18.10.2017)

Dotační titul „Územní plán“ pro rok 2018

Podpora obnovy a rozvoje venkova (13.10.2017)

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2018

Integrovaný regionální operační program (26.09.2017)

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III.

Státní fond dopravní infrastruktury (20.09.2017)

Místní komunikace

Státní fond dopravní infrastruktury (14.09.2017)

Cyklostezky


IROP (21.08.2017)

Výzva zaměřená na podporu muzeí

IROP (13.04.2017)

Cyklodoprava II


Moravskoslezský kraj (06.03.2017)

Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II (03.03.2017)

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II

Státní fond dopravní infrastruktury (02.03.2017)

Multimodální překladiště a vybavení letišť


Program rozvoje venkova 2014 - 2020 (20.02.2017)

4. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova


Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 (07.02.2017)

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 (06.02.2017)

Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 (23.01.2017)

Dotace na systémy sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí


Celkový počet aktualit: 253

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 13