PŘEHLED AKTUALITIROP (13.04.2017)

Cyklodoprava II


Moravskoslezský kraj (06.03.2017)

Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II (03.03.2017)

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II

Státní fond dopravní infrastruktury (02.03.2017)

Multimodální překladiště a vybavení letišť


Program rozvoje venkova 2014 - 2020 (20.02.2017)

4. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova


Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 (07.02.2017)

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 (06.02.2017)

Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 (23.01.2017)

Dotace na systémy sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí


Program rozvoje venkova 2014 - 2020 (07.11.2016)

Harmonogram výzev PRV 2017


Ministerstvo financí (04.11.2016)

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

Ministerstvo pro místní rozvoj (02.11.2016)

Dotační titul územní plán - rok 2017


Podpora revitalizace území (01.11.2016)

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2017


IROP (31.10.2016)

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj (27.10.2016)

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017


Agentura pro podnikání a inovace (13.10.2016)

Nové webové stránky Agentury pro podnikání a inovace (API)

Integrovaný regionální operačním program (30.09.2016)

Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Integrovaný regionální operačním program (26.09.2016)

Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD

Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 (16.09.2016)

Dotace na zvyšování kvality vody

Státní fond dopravní infrastruktury (12.09.2016)

SFDI Bezpečnost 2017

09.09.2016

Výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů

Celkový počet aktualit: 241

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 13