PŘEHLED AKTUALITMoravskoslezský kraj (06.03.2017)

Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II (03.03.2017)

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II

Státní fond dopravní infrastruktury (02.03.2017)

Multimodální překladiště a vybavení letišť


Program rozvoje venkova 2014 - 2020 (20.02.2017)

4. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova


Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 (07.02.2017)

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 (06.02.2017)

Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 (23.01.2017)

Dotace na systémy sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí


Program rozvoje venkova 2014 - 2020 (07.11.2016)

Harmonogram výzev PRV 2017


Ministerstvo financí (04.11.2016)

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

Ministerstvo pro místní rozvoj (02.11.2016)

Dotační titul územní plán - rok 2017


Podpora revitalizace území (01.11.2016)

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2017


IROP (31.10.2016)

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj (27.10.2016)

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017


Agentura pro podnikání a inovace (13.10.2016)

Nové webové stránky Agentury pro podnikání a inovace (API)

Integrovaný regionální operačním program (30.09.2016)

Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Integrovaný regionální operačním program (26.09.2016)

Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD

Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 (16.09.2016)

Dotace na zvyšování kvality vody

Státní fond dopravní infrastruktury (12.09.2016)

SFDI Bezpečnost 2017

09.09.2016

Výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů

Integrovaný regionální operačním program (22.08.2016)

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty ITI

Celkový počet aktualit: 240

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 12