PŘEHLED AKTUALITOperační program Životní prostředí 2014 – 2020 (23.01.2017)

Dotace na systémy sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí


Program rozvoje venkova 2014 - 2020 (07.11.2016)

Harmonogram výzev PRV 2017


Ministerstvo financí (04.11.2016)

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst

Ministerstvo pro místní rozvoj (02.11.2016)

Dotační titul územní plán - rok 2017


Podpora revitalizace území (01.11.2016)

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2017


IROP (31.10.2016)

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj (27.10.2016)

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2017


Agentura pro podnikání a inovace (13.10.2016)

Nové webové stránky Agentury pro podnikání a inovace (API)

Integrovaný regionální operačním program (30.09.2016)

Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Integrovaný regionální operačním program (26.09.2016)

Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD

Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 (16.09.2016)

Dotace na zvyšování kvality vody

Státní fond dopravní infrastruktury (12.09.2016)

SFDI Bezpečnost 2017

09.09.2016

Výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů

Integrovaný regionální operačním program (22.08.2016)

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty ITI

Integrovaný regionální operačním program (19.08.2016)

Infrastruktura základních škol

Integrovaný regionální operačním program (18.08.2016)

Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Integrovaný regionální operačním program (17.08.2016)

Dotační příležitosti na sociální podnikání

Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 (15.08.2016)

Dotace na revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 (02.08.2016)

Dotace na prevence vzniku odpadů a jeho využití

Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 (08.07.2016)

Podpora snížení energetické náročnosti veřejných budov

Celkový počet aktualit: 234

[1] 2 3 4 5 6 7 ... 12