PŘEHLED AKTUALITBulletin Příležitosti (26.06.2009)

Bylo vydáno nové číslo bulletinu Příležitosti na téma Dotační možnosti a krize.


300 mil. Kč na vzdělávání zaměstnanců (08.06.2009)

Podnikatelům se otevírá možnost spolufinancování vzdělávání svých zaměstnanců z globálního grantu Educa. Žádosti bude přijímat agentura CzechInvest od 1. července do 30. října 2009.


Programu SPOLUPRÁCE - Technolologické platformy (08.06.2009)

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje druhou výzvu k předkládání projektů v rámci programu podpory SPOLUPRÁCE - Technologické platformy, a to formou kolového příjmu žádostí.


Program INOVACE - Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví (08.06.2009)

Dne 1. 6. 2009 byl zahájen příjem Registračních žádostí do II. Výzvy programu Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Registrační žádosti budou přijímány do 31. 5. 2010.


Seminář - Zelená úsporám (28.04.2009)

Dne 28. 04. 2009 v 15 hodin proběhl v prostorách podnikatelského inkubátoru STEEL IT v Hotelu Steel v Třinci seminář na téma Zelená úsporám.


Výzva pro zadávací řízení „Výstavba Malé vodní elektrárny ...“ (08.04.2009)

Byla zveřejněnavýzva a kvalifikační dokumentace pro zadávací řízení „Výstavba Malé vodní elektrárny na řece Odře - stavební část“


Bulletin Příležitosti (30.03.2009)

Bylo vydáno nové číslo bulletinu Příležitosti.


Program PROGRES (19.03.2009)

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje dnem 13. března 2009 druhou výzvu formou kontinuálního, časově omezeného příjmu žádostí. Příjem žádostí o podřízené úvěry bude zahájen 16. března 2009 a ukončen 31. prosince 2009. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 0,85 mld. CZK.


Podpora podnikům čelícím hospodářské krizi (18.03.2009)

Podpora podnikům čelícím současné hospodářské krizi pomocí prostředků Evropského sociálního fondu je konečně tady. Žádosti v rámci výzev „Školení je šance“ a „Vzdělávejte se“ je možné předkládat od 23. 3.2009. Více na: http://www.mpsv.cz/cs/6541


Aktuální výzva z OPPI - Inovace (03.03.2009)

Dne 2. 3. 2009 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a agentura CzechInvest 3. výzvu k předkládání žádostí o dotace z Operačního programu Podnikání a inovace, programu INOVACE – Inovační projekty.


2. kolo výzvy z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (02.02.2009)

Moravskoslezský kraj vyhlásil 2. kolo výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.


Aktuální výzva z OPPI - program ICT a strategické služby - výzva II (19.01.2009)

V programu ICT a strategické služby mohou všechny podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velkost získat dotaci ve výši 1,5 - 80 mil. Kč na vývoj software, centrum sídlených služeb, centrum oprav high-tech výrobků a technologií.Aktuální výzva z OPPI - program ROZVOJ - výzva II (19.01.2009)

V programu ROZVOJ mohou malé a střední firmy získat dotaci ve výši 1 – 20 mil. Kč na pořízení dlouhodobého hmotného majetku – nákup strojů a zařízení včetně řídících softwarů, který nebyly předmětem odpisu, dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí na know-how, řídící software k pořizovaným strojům a zařízením.


Program rozvoj a ICT na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (12.01.2009)

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky na svých webových stránkách uvedlo informaci, že během měsíc ledna budou vyhlášeny výzvy k předkládání registračních žádostí do programu ROZVOJ a ICT a strategické služby.20. prosince 2008 bylo vydáno nové číslo bulletinu Příležitosti (20.12.2008)

20. prosince 2008 bylo vydáno nové číslo bulletinu Příležitosti


HRAT, s. r. o. mění logo (18.12.2008)

Rádi bychom Vás informovali, že naše společnost změnila své logo. Věříme, že nám nová grafická podoba loga bude ještě lépe připomínat poslání, které máme.Změna obchodního názvu (18.12.2008)

Dovolujeme si vám oznámit, že k 18. prosinci 2008 byla do obchodního rejstříku zapsána změna obchodního názvu naší společnosti, a od tohoto data vystupujeme pod novým názvem HRAT, s. r. o.


Obnoven příjem registračních žádostí do programu Školící střediska (17.12.2008)

Dne 17. 12. 2008 bude agenturou CzechInvest znovu obnoven příjem registračních žádostí do programu Školicí střediska.Celkový počet aktualit: 258

1 ... 6 7 8 9 10 11 12 [13]