PŘEHLED AKTUALITIntegrovaný regionální operačním program (17.08.2016)

Dotační příležitosti na sociální podnikání

Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 (15.08.2016)

Dotace na revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 (02.08.2016)

Dotace na prevence vzniku odpadů a jeho využití

Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 (08.07.2016)

Podpora snížení energetické náročnosti veřejných budov

Integrovaný regionální operačním program (05.07.2016)

Aktualizace výzev IROP č. 29 „Rozvoj sociálních služeb“ a č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“

Integrovaný regionální operačním program (04.07.2016)

Energetické úspory v bytových domech

Ministerstvo pro místní rozvoj (13.06.2016)

Stanice integrovaného záchranného systému

Ministerstvo pro místní rozvoj (07.06.2016)

Podpora sociálního bydlení z IROP

Ministerstvo pro místní rozvoj (24.05.2016)

Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol

Zákon o zadávání veřejných zakázek (23.05.2016)

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek

Ministerstvo pro místní rozvoj (11.05.2016)

Rozvoj sociálních služeb

Ministerstvo pro místní rozvoj (10.05.2016)

Zvýšení kvality návazné péče

HRAT, s.r.o. (03.05.2016)

Informační seminář pro podnikatele

Státní fond dopravní infrastruktury (02.05.2016)

Příspěvek na cyklostezky

Operační program Zaměstnanost (02.05.2016)

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Ministerstvo pro místní rozvoj (29.04.2016)

Vyhlášení výzev v rámci programu Interreg V-A SR - ČR


29.04.2016

Podpora revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Integrovaný regionální operačním program (22.04.2016)

Zpravodaj IROP

20.04.2016

SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA II.

Ministerstvo pro místní rozvoj (12.04.2016)

Vzdělávací a výcviková střediska pro IZS

Celkový počet aktualit: 258

1 2 [3] 4 5 6 7 ... 13