PŘEHLED AKTUALITIntegrovaný regionální operačním program (27.10.2015)

Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy - kbernetická bezpečnost

Operační program Životní prostředí (15.10.2015)

Příjem žádostí v rámci OP Životní prostředí

Státní fond dopravní infrastruktury (01.10.2015)

Byla schválena pravidla pro předkládání a hodnocení projektů příspěvkových programů SFDI

Integrovaný regionální operačním program (25.09.2015)

Podpora regulačních plánů

Ministerstvo práce a sociálních věcí (24.09.2015)

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCÍ ČR (22.09.2015)

Aktualizovaná mapa sociálně vyloučených lokalit

Operační program Výzkum Vývoj a Vzdělávání (OP VVV) (09.09.2015)

Dotace na místní akční plány rozvoje vzdělávání

NOVINKA V PROGRAMU PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA (07.09.2015)

Podpora zaměřená na rekonstrukce místních komunikací

Národní dotační programy ve správě MMR (04.09.2015)

Informace o vyhlášení výzev z oblasti regionální politiky, cestovního ruchu a bytové politiky


Operační program Zaměstnanost (31.08.2015)

Dotace na příměstské tábory, zakládání, provozování školní družiny a mnohé další aktivity, které rodičům umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti

Program rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 (14.08.2015)

Pro podnikatele v zemědělství, lesnictví a potravinářství budou vyhlášeny na podzim dotace

Programy Evropské území spolupráce (14.08.2015)

Vyhlášení výzev programů Evropské území spolupráce

Operační program Podnikání a inovace (06.08.2015)

Připravované vyhlášení III. VÝZVY – IV. prodloužení programu Rozvoj OP PI

Integrovaný regionální operačním program (03.08.2015)

VYHLÁŠENÍ PRVNÍCH VÝZEV Z IROP

Program rozvoje venkova ČR na období 2014 – 2020 (23.07.2015)

Dotace pro zemědělské podnikatele, výrobce potravin, krmiv, podnikatele a obce hospodařící v lesích


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro období 2014 – 2020 (30.06.2015)

Aktuální dotační možnosti pro podnikatele

Moravskoslezský kraj (16.06.2015)

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

Dotační možnosti z evropských fondů (15.06.2015)

Seminář pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (29.04.2015)

Dotace pro podnikateleRegionální operační program Moravskoslezsko (11.03.2015)

Výzvy pro města a obce

Celkový počet aktualit: 258

1 ... 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 13