PŘEHLED AKTUALITRegionální operační program Moravskoslezsko (11.02.2015)

Dotace z ROP NUTS II Moravskoslezsko pro města a malé obce

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) (09.02.2015)

Nově schválené programy pro podnikatele

Operační program Životní prostředí (02.02.2015)

Podpora v rámci Operačního programu Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program (21.01.2015)

Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Program rozvoje venkova (05.01.2015)

Program rozvoje venkova 2014 - 2020

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (17.06.2014)

Konzultační dovednosti pro zaměstnance veřejné správy

Program Podpora rozvoje regionů z národních zdrojů (09.04.2014)

Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Moravskoslezského kraje

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST (26.02.2014)

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (14.01.2014)

Konzultační dovednosti pro zaměstnance veřejné správy

Operační program Podnikání a inovace (06.11.2013)

Dalších 6 miliard dotací pro české podnikatele

Operační program Podnikání a inovace (23.10.2013)

České firmy budou mít k dispozici dalších 6 mld. Kč

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (21.08.2013)

Konzultační dovednosti pro zaměstnance veřejné správy


ROP Střední Morava (09.07.2013)

Podpora investic do zdravotnictví a krizové infrastruktury

ROP Střední Morava (18.06.2013)

Podpora spolupráce podnikatelských subjektů s vědeckovýzkumnými institucemi

Program rozvoje venkova (13.05.2013)

Výzva na přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům a obnovu lesního potenciálu po kalamitách.

ROP Střední Morava (07.05.2013)

Vyhlášení výzvy č. 42

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (11.04.2013)

EDUCA IV - dotace na vzdělávání

Regionální operační program Moravskoslezsko (09.04.2013)

Dotace na revitalizace památek a další infrastrukturu cestovního ruchu

MAS Pobeskydí (02.04.2013)

Výzva z MAS Pobeskydí na kulturní dědictví a tradice, cestovní ruch, životní prostředí a infrastrukturu


MAS Pobeskydí (12.03.2013)

9. výzva MAS Pobeskydí

Celkový počet aktualit: 258

1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 13