Rozcestník představuje analýzu dotačních titulů z pohledu vašeho projektového záměru/projektu. Na základě analýzy navrhneme pro váš záměr/projekt vhodný dotační program. Neboli „vy máte projektový záměr, my vám pro něj nalezneme nejvhodnější dotační program“.

 

Produkt Rozcestník

 Nabízíme:

 • Analýzy dotačních programů Evropské unie, státních, krajských i nadačních programů
 • Nasměrování projektu do vhodného dotačního programu
 • Vyhodnocení šance na získání dotace
– vyhodnocení kvality a zázemí žadatele (finanční zdraví, zkušenosti, referenční projekty, technické a personální zázemí)
– vyhodnocení kvality a významu investičního záměru (parametry, monitorovací indikátory, efektivnost projektu)

 • Dlouhodobé evidence vašich projektových záměrů do doby nalezení vhodného dotačního programu

– Shromáždění veškerých podkladů od poskytovatele dotace, potřebné ke zpracování žádosti o dotaci
– Informace o termínech vyhlášení výzevProč využít naše služby:

 • Zpracování rozcestníku a vyhodnocení šance na úspěch
 • Zpracovaný rozcestník vám zašleme e-mailem na vaši adresu
 • Máte jistotu, že jsme ověřovali vhodnost záměru u implementačního orgánu daného dotačního titulu
 • Nemusíte ztrácet čas studiem velkého počtu dotačních titulů
 • Doporučíme vám vhodnou základní specifikaci a modifikaci projektového záměru s ohledem na požadavky dotačního programu
 • Ušetříme váš čas a peníze na přípravu projektové žádosti do „neperspektivních“ dotačních programů
 • Získáte dostatek času pro přípravu žádosti o dotaci a všech povinných příloh


Vybrané reference k produktu:Projekt: Úprava veřejného prostranství
Klient: Obec Bílá
Termín: 2010
Program: Program rozvoje venkova
Kontakt:Ing. Tomáš Večeřa, tel: 558 690 020
Produkt: Rozcestník

Projekt: Rekonstrukce a dostavba areálu KaSS Střelnice v Českém Těšíně
Klient: Město Český Těšín
Termín: 2009
Program: ROP
Kontakt:Ing. Vít Slováček,, tel.: 553 035 430
Produkt: Rozcestník

Projekt: Modernizace a zvýšení standardu budovy HOTELU STEEL v Třinci
Klient: KARTA GROUP, a.s.
Termín: 2008
Program: ROP
Kontakt:Ing. Tadeáš Cichy, tel.: 605 201 000
Produkt: Rozcestník

PRODUKTY

Rozcestník
Vstupní poradenství k dotacím

Mašličky
Kompletní projektová příprava

Skládačka
Zpracování dílčího dokumentu pro žádost

Výběrovka
Komplexní zajištění veřejných zakázek

Analýzy
Marketingové a ekonomické analýzy

Lektor
Organizování vzdělávacích kurzů


Administrace a dotační management
Monitorování a vyúčtování projektu

Strategie
Strategická plánování

Hlídač
Monitoring dotačních příležitostí

Enviporadce
Poradenství environmentální legislativy


Koncesní řízení
Na provozování vodohospodářské infrastruktury