Máte zpracovánu dílčí část žádosti o dotaci a pro její úspěšné předložení potřebujete pomoci s jejím dopracováním? Právě pro vás je určen náš produkt s názvem Skládačka. Zpracujeme vámi požadovaný dokument, který je nezbytný pro předložení kompletní žádosti o dotaci.

 

Produkt SkládačkaNabízíme:

  • zpracování studie proveditelnosti (feasibility study)
  • zpracování analýzy nákladů a přínosů projektu (cost&benefit analysis)
  • zpracování elektronické žádosti o dotaci (např. Benefit, Benefil)
  • zpracování podrobného rozpočtu projektu (ne stavební položkový rozpočet)

Výhody využití služby Skládačka:

  • Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci patří již mnoho let k hlavní náplni naší práce a v této oblasti jsme velmi úspěšní.
  • Garantujeme dodržení metodických pokynů pro zpracování studií proveditelnosti a žádostí, a tím minimalizujeme riziko nepřijetí těchto dokumentů po formální i obsahové stránce.
  • Zpracování těchto dílčích dokumentů ušetří klientům čas i náklady.
  • Disponujeme specialisty na různé typy projektů – náš tým má zkušenosti s přípravou velkých investičních i neinvestičních projektů.

Vybrané reference k produktu:Projekt: Chodník k autobusové zastávce podél silnice I/11 v obci Vendryně, lokalita Moržol
Klient: Obec Vendryně
Dotace:1 209 tis. Kč
Termín: 2012
Program: ROP 1.1.2
Produkt: Skládačka - studie proveditelnosti, CBA

Projekt: Bezpečná kapacita na komunikaci E75 - I/11, křižovatka K03 silnice I/11 x III/01144
Klient: Obec Bystřice
Dotace:3 181 tis. Kč
Termín: 2011
Program: ROP 1.1.2
Produkt: Skládačka - studie proveditelnosti, CBA

Projekt: Bezpečná kapacita na komunikaci E75 - I/11, křižovatka K02 silnice I/11 x III/01142 x III/01143
Klient: Obec Bystřice
Dotace:4 345 tis. Kč
Termín: 2011
Program: ROP 1.1.2
Produkt: Skládačka - studie proveditelnosti, CBA

Projekt: Rekonstrukce objektu v Ostravě a vybudování Domova se zvláštním režimem
Klient: Slezská diakonie
Dotace:24 159 tis. Kč
Termín: 2011
Program: Švýcarské fondy
Produkt: Skládačka - studie proveditelnosti, CBA

Projekt: Humanizace Domova pro seniory Frýdlant nad Ostravicí
Klient: Město Frýdlant nad Ostravicí
Dotace:23 755 tis. Kč
Termín: 2011
Program: Švýcarské fondy
Produkt: Skládačka - studie proveditelnosti, CBA

PRODUKTY

Rozcestník
Vstupní poradenství k dotacím

Mašličky
Kompletní projektová příprava

Skládačka
Zpracování dílčího dokumentu pro žádost

Výběrovka
Komplexní zajištění veřejných zakázek

Analýzy
Marketingové a ekonomické analýzy

Lektor
Organizování vzdělávacích kurzů


Administrace a dotační management
Monitorování a vyúčtování projektu

Strategie
Strategická plánování

Hlídač
Monitoring dotačních příležitostí

Enviporadce
Poradenství environmentální legislativy


Koncesní řízení
Na provozování vodohospodářské infrastruktury