Komplexní zajištění veřejných zakázek pro realizaci projektu. Příprava a organizace zadávacího řízení na základě požadavků žadatele, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění nebo podle podmínek dotačního programu. Máme zkušenosti s realizací všech typů zadávacích řízení, tedy:
 • Otevřené řízení
 • Užší řízení
 • Zjednodušené podlimitní řízení
 • Jednací řízení
 • Veřejné zakázky malého rozsahu

 

Produkt Výběrovka
Nabízíme:

 • Zpracování Oznámení zadávacího řízení / výzvy k podání nabídek
 • Zveřejnění Oznámení zadávacího řízení v informačním systému o veřejných zakázkách / odeslání výzvy k podání nabídek
 • Zpracování zadávací dokumentace (bez stavebně technické dokumentace a výkazu výměr) včetně kvalifikační dokumentace
 • Namnožení zadávací dokumentace (bez stavebně technické projektové dokumentace)
 • Předání zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace a příloh zájemcům o veřejnou zakázku
 • Zpracování odpovědí na dotazy zájemců k vyjasnění zadávací dokumentace a jejich rozeslání zájemcům
 • Zajištění prohlídky místa plnění (pokud je relevantní)
 • Zabezpečení celého průběhu přijímání nabídek včetně pořízení potřebných dokumentů
 • Zajištění oslovení hodnotící komise včetně náhradníků na základě výběru mandanta
 • Administrativní úkony spojené s otevíráním obálek s nabídkami včetně sestavení protokolu o otevírání obálek s nabídkami
 • Připravení podkladů pro jednotlivá jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek
 • Připravení čestného prohlášení členů (případně náhradníků) hodnotící komise
 • Zpracování protokolů z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek až po vypracování závěrečné Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
 • Oznámení přidělení veřejné zakázky všem uchazečům a případné oznámení dodavatelům o jejich vyloučení z hodnocení ve veřejné zakázce
 • Zveřejnění výsledků zadání v informačním systému o veřejných zakázkách
 • Kompletaci archivní dokumentace o průběhu zadání
 • Poradenství v oblasti zadávacích řízení


Proč využít naše služby:

 • Nabízíme komplexní přípravu a organizaci zadávacích řízení projektu – klient šetří svůj čas a náklady, přenáší zodpovědnost na nás
 • Disponujeme specialisty na realizaci zadávacích řízení projektů – náš tým má zkušenosti se zajištěním malých i velkých zadávacích řízení
 • Garantujeme dodržení zákona a pokynů pro příjemce dotace – minimalizujeme riziko krácení nebo odebrání dotace


Vybrané reference k produktu: 
Projekt: Úprava zahrady v přírodním stylu mateřské školy
Klient: Město Paskov
Termín: 2015
Program: OP ŽP
Kontakt:Ing. Vladislava Lyčková
Produkt: Výběrovka - veřejné zakázky

 
Projekt: Regenerace hřbitovní kaple sv. Rodiny v Odrách
Klient: Město Odry
Termín: 2015
Program: ROP
Kontakt:Ing. Kamila Ambrožová
Produkt: Výběrovka - veřejné zakázky

 
Projekt: Poskytnutí finančních služeb na zajištění financování akce - Viceúčelová sportovní hala
Klient: Obec Raškovice
Termín: 2015
Program: ROP
Kontakt:Jiří Blahuta
Produkt: Výběrovka - veřejné zakázky

 
Projekt: Rozšíření kanalizace
Klient: Obec Nýdek
Termín: 2015
Program: ---
Kontakt:Mgr. Jan Konečný, 725 146 244
Produkt: Výběrovka - veřejné zakázky

 
Projekt: Dodávka manipulační techniky
Klient: Ergon - Chráněná dílna
Termín: 2015
Program: ROP
Kontakt:Dolores Czudková, 605
Produkt: Výběrovka - veřejné zakázky

 
Projekt: Obnova zeleně vybraných lokalit ve Studénce
Klient: Město Studénka
Termín: 2015
Program: OP ŽP
Kontakt:Ing. Eva ďuláková, 556 414 321
Produkt: Výběrovka - veřejné zakázky

 
Projekt: Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově
Klient: Město Jablunkov
Termín: 2015
Program: ---
Kontakt:Ing. Karin Kadlubcová, karin.kadlubcova@jablunkov.cz
Produkt: Výběrovka - veřejné zakázky

 
Projekt: Nadstavba modulových učeben ZŠ Vendryně
Klient: Obec Vendryně
Termín: 2015
Program: ---
Kontakt:Ing. Kateřina Nezvalová , k.nezvalova@vendryne.cz
Produkt: Výběrovka - veřejné zakázky

 
Projekt: Výstavba komunikace Farské
Klient: Obec Bystřice
Termín: 2015
Program: ---
Kontakt:Ing. Ivana Bazgierová, ivana.bazgierova@bystrice.cz
Produkt: Výběrovka - veřejné zakázky

Projekt: Dodávka multimediálního vybavení pro projekt „Moderní škola“
Klient: Město Jablunkov
Termín: 2015
Program: ROP 2.1.1
Kontakt:Mgr. Petr Karlubík, petr.karlubik@email.cz
Produkt: Výběrovka - veřejné zakázky

PRODUKTY

Rozcestník
Vstupní poradenství k dotacím

Mašličky
Kompletní projektová příprava

Skládačka
Zpracování dílčího dokumentu pro žádost

Výběrovka
Komplexní zajištění veřejných zakázek

Analýzy
Marketingové a ekonomické analýzy

Lektor
Organizování vzdělávacích kurzů


Administrace a dotační management
Monitorování a vyúčtování projektu

Strategie
Strategická plánování

Hlídač
Monitoring dotačních příležitostí

Enviporadce
Poradenství environmentální legislativy


Koncesní řízení
Na provozování vodohospodářské infrastruktury