Těšínsko  Třinecko  Jablunkovsko

Úvod - Koordinační program spolupůsobení (KPS)


Koordinační program spolupůsobení (KPS)
dominantního regionálního subjektu při rozvoji území a zajišťování trvale udržitelných pracovních příležitostí v mikroregionu východní části Těšínského Slezska (Těšínsko, Třinecko, Jablunkovsko)
V prvním kvartále roku 2001 se zástupci nejvýchodnějšího regionu ČR sjednotili na strategických prioritách rozvoje. Regionální shoda vyjádřila jednotu celého území nejen při regionálním rozvoji, ale i při vystupování směrem k Moravskoslezskému kraji, státním rezortům a Evropské unii.

Na konci roku 2002 a začátkem roku 2003 vyvstala potřeba aktualizovat regionální priority. Reforma státní správy, komunální volby a stále více se blížící možnost vstupu ČR do Evropské unie zapříčinily, že byla iniciována „aktualizace Koordinačního programu spolupůsobení“ s cílem regionální priority potvrdit, doplnit a rozšířit. Tento proces ve svém výsledku nejenže znovu potvrdil jednotu území, ale prokázal i snahu o postupnou přípravu a prosazení vybraných projektových záměrů k financování z dotačních programů, které se objeví po vstupu naší země do EU.

Na zpracování tohoto strategického dokumentu se pod vedením Hospodářské rozvojové agentury třinecka, Podnikatelské centrum, s.r.o. a dalších konzultantů podíleli společnými silami reprezentanti Parlamentu ČR, krajští zastupitelé, představitelé měst a obcí a manažeři významných regionálních institucí a podniků v čele s Třineckými železárnami, a.s.

Nositelem programu je Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci jako subjekt sjednocující regionální zájmy měst, obcí, významných institucí a podniků nacházejících se v mikroregionu východní části Těšínského Slezska.


Nositel programu:
Zpracovatel: