Informační místo pro podnikatele v Třinci
InMP Třinec, Družstevní 294, 739 61 Třinec
tel. 558 323 272, email: RMTrinec@inmp.cz

Hospodářská komora ČR, ale i další podnikatelské instituce si intenzivně uvědomují, že nedostatečná či pozdní příprava může být v podmínkách plného členství v EU příčinou podnikatelských problémů či dokonce krachů. Rozhodla se tedy realizovat projekt vybudování 75 regionálních Informačních míst pro podnikatele a 25 oborových informačních míst ve všech regionech České Republiky.

Cílem projektu Hospodářské komory České republiky "Informační místa pro podnikatele" je vytvořit centrálně řízenou síť kanceláří "informačních míst" za účelem poskytnout podnikatelské veřejnosti příslušného regionu informace, nezbytné pro podnikání, zejména po vstupu České republiky do Evropské unie.

Projekt je zaměřen na všechny podnikatele, zvláštní pozornost věnuje ale malým a středním firmám, kterým z pohledu přistupování Č k EU stále chybí dostatek relevantních informací o podmínkách podnikání na jednotném evropském trhu.

 »
ekonomický informační servis včetně informací o regionu
 »
informace o podmínkách, resp. změnách podnikatelského prostředí v rámci EU a jednotného evropského trhu
 »
česká legislativa pro podnikatele
 »
informace o programech MSP na regionální a celostátní úrovni
 »
nabídka vzdělávacích programů (v rámci regionu i centra)
 »
poradenství obecné v integraci s dalšími organizacemi a institucemi na podporu MSP, zprostředkování poradenství specializovaného charakteru (právní, ekonomické, organizační)
 »
přehled o možnostech financování podnikatelské činnosti z podpůrných programů ČR a EU
 »
individuální konzultace k problematice EU
 »
obchodní nabídky a poptávky v tuzemsku a v zahraničí
 »
informace o produktech a službách Centra pro Evropskou integraci Hospodářské komory České republiky, kanceláře České podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu CEBRE, Euro Info Center, Regionálních poradenských a informačních center, CzechTrade, Czech Invest a dalších institucí podporujících MSP na regionální i celostátní úrovni.

Více podrobností: Informační místa pro podnikatele na stránkách Hospodářské komory ČR