Proszę wypełnić następujące pola i przesłać formularz. Załatwimy, by ktoś z naszych kolegów jak najwcześniej skontaktował się z Państwem.


Kontakty:


 Nazwa firmy:  
 Osoba kontaktowa:  
 Siedziba:  
 Telefon:  
 E-mail:  


Informacje o spółce:

Rok założenia:
Liczba pracowników / mieszkańców:Definicja zamiaru / przedsięwzięcia:

Zwięzły opis:

Interesuje się następującymi dziedzinami wsparcia:

  Przemysł i działalność gospodarcza
  Transport oraz infrastruktura
  Opieka zdrowia
  Źródła ludzkie
  Regeneracja brownfields
  Rozwój wsi
  Edukacja
  Integracja społeczna oraz usługi opieki socjalnej
  Ruch turystyczny oraz aktywności w wolnym czasie
  Współpraca transgraniczna
  Środowisko naturalne
  Rolnictwo
   
Szacowany budżet:
Data realizacji:
Miejsce realizacji:
     
  Mamy życzenie, by ktoś nas odwiedził.


  


ELEKTRONICZNY FORMULARZ KONTAKTOWY


Masz zamiar i chciałbyś skonsultować z nami temat możliwości dotacyjnych, które masz? Możesz do nas zadzwonić lub skorzystać z danego formularza, żeby specyfikować podstawowe dane twojego zamiaru.

Skontaktujemy Państwa jak najszybciej i podamy szczegółowe informacje.