INFORMACJE OGÓLNEKim jesteśmy:Jesteśmy wyspecjalizowaną spółką doradczą działającą w dziedzinie rozwoju regionalnego i zarządzania dotacjami. Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie doradztwa dotacyjnego podczas przygotowania, realizacji i następnej administracji projektów w ramach Funduszy Strukturalnych UE, krajowych programów dotacyjnych i innych źródeł. Następnie oferujemy kompleksowe zapewnienie przetargów publicznych, usługi w zakresie opracowywania analiz marketingowych i ekonomicznych, planów strategicznych oraz ich aktualizacji, kształcenia i doradztwa dotyczącego ochrony środowiska. W okresie naszej działalności od 1995 roku przygotowaliśmy sporą ilość pomyślnych projektów dla obszaru zakładowego, komunalnego i niedochodowego i przekroczyliśmy granicę 8 miliardów CZK zatwierdzonych dotacji ze skutecznością powyżej 82 %.
 


Misja:
Przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju regionu
– łączymy priorytety, znajdujemy ścieżki, dostarczamy rozwiązania. 
Referencje:Dla naszych klientów zyskaliśmy już ponad 8,371 mld. CZK z dotacji. Nasza przeciętna skuteczność osiąga aktualnie 82,3 % z ogółu wnioskowanych dotacji. Dla naszych klientów administrowaliśmy lub aktualnie monitorujemy projekty, które uzyskały ponad 1 054 mil. CZK dotacji. Zorganizowaliśmy już lub aktualnie zapewniamy postępowanie kwalifikacyjne dla projektów, które zyskały ponad 613 mil. CZK dotacji.
 
Zespół:W naszej spółce są fachowcy, którzy mają doświadczenia z przygotowaniem małych i dużych inwestycyjnych lub nieinwestycyjnych projektów. Naszą główną zaletą jest to, że jesteśmy wymagający, jeżeli chodzi o samych siebie i konsekwentnie się kształcimy, abyśmy mogli reagować na Państwa potrzeby. Podczas rozmów z klientami wolimy kontakt osobisty, który jest według nas najlepszą drogą do prężnej i efektywnej współpracy. Naszą największą motywacją jest zadowolenie z dobrze wykonanej pracy oraz towarzystwo naszych klientów.7 powodów do współpracy z nami


Pobrania:

Posiadamy Certyfykat ČSN EN ISO 9001:2009 (System Zarządzania Jakością) oarz ISO 14001:2005 (System Zarządzania Środowiskowego).

   

 W jaki sposób pomaga nam ISO:

Mamy świadomość, że jeśli certyfikacja ma mieć znaczenie, powinna mieć dla spółki oraz jej pracowników większą wartość, niż tylko papieru, na którym certyfikat wydrukowano. Nie chcemy, by był to jedynie certyfikat „na ścianie“, lecz działający system, który pomaga nam podnosić jakość naszych wyjść i nieustannie się doskonalić.
HRAT, s. r. o. zdobył ocenę z podziękowaniami za realizacje działań mających ogólny wpływ na gospodarczy, ekonomiczny i społeczny rozwój województwa Morawskośląskiego w kategorii instytucje szkolne, edukacyjne i inne. Nagrodę przekazano w ramach Investor’s Opportunity Workshop 2008 odbywających się przy uczestnictwie znaczących firm i spółek województwa Morawskośląskiego.