Jesteśmy spółka odpowiedzialną społecznie. Przyjęliśmy dobrowolne zobowiązanie do odpowiedzialnego zachowania w dziedzinie ekonomicznej, socjalnej/społecznej oraz środowiska naturalnego.DZIEDZINA EKONOMICZNA


Oczekujemy przejrzystej przedsiębiorczości oraz dobrych stosunków z klientami, dostawcami i innymi parntnerami handlowymi. Chcemy to osiągnąć dzięki konsekwentnemu przestrzeganiu wprowadzonych zasad oraz zharmonizowaniu postępowania społeczeństwa z wartościami firmy. Celem jest więc zapewnienie stale utrzymywalnego rozwoju oraz sukcesu naszego społeczeństwa. 
DZIEDZINA SPOŁECZNA


Nastawiamy się na odpowiedzialne zachowanie w podejściu do pracowników, oraz wspieranie okolicznego społeczeństwa. W miejscu pracy a także w lokalnym społeczeństwie więc wpływamy na poziom życia, zdrowie, bezpieczeństwo oraz edukację.

DZIEDZINA ŚRODOWISKA NATURALNEGO


Mamy świadomość na szego oddziaływania na środowisko naturalne. Chcemy prowadzić swoją działalność w taki sposób, by chronić źródła naturalne i jak najmniej obciążać środowisko. Jednocześnie uczestniczymy w konkretnych działaniach związanych z dbaniem o środowisko naturalne w naszym regionie (tzw. GreenDay).
 

SPOŁECZNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI

--------------------------

Mamy świadomość naszej odpowiedzialności za jakość życia naszych pracowników oraz pragnienimy rozwoju regionu, który zamieszkujemy. Chcemy wpływać pozytywnie na otoczenie, a mianowicie własnym przykładem, odpowidzialną postawą oraz przestrzeganiem przyjętych zasad – praktykowanych przez zarząd spółki oraz pracowników. Przyjęliśmy dobrowolne zobowiązanie do zachowywania się podczas prowadzenia naszej działalności gospodarczej przyzwoicie i oględnie wobec swojego środowiska, a także społeczeństwa, w którym działamy, a mianowocie ponad ramy obowiązków ustawowych. Nasza odpowiedzialna postawa przejawia się w postępowaniu wobec pracownikom, partnerom, klientom, wspieraniu społeczeństwa oraz środowiska naturalnego.

Opowiedzialne zachowanie naszej spółki stoi na trzech filarach: dziedzinie ekonomicznej, społecznej oraz środowiska naturalnego.