Ofertę naszych produktów staramy się dopasować do Państwa wymagań. Mamy dla Państwa przygotowane pakiety produktów, z których wybiorą Pánstwo zapewne właściwe dla Państwa aktualnej sytuacji. Oferujemy usługi w dziedzinie śrdoków dotacyjnych oraz inne usługi wspierające. Z uwagi na to, że system czerpania dotacji z funduszy strukturalnych UE i RC oraz ich utrzymanie jest stosunkowo wymagające, będziemy Państwa przewodnikami przez cały cykl projektowy – od zdefiniowania przedsięwzięcia poprzez znalezienie odpowiedniej drogi finansowania aż po końcowe obowiązki wynikające z czerpania dotacji.