Základní informace o společnosti

Profil:
Jsme specializovanou poradenskou společností působící v oblasti regionálního rozvoje a dotačního managementu. Nabízíme profesionální služby v oblasti dotačního poradenství při přípravě, realizaci a následné administraci projektů v rámci Strukturálních fondů EU, tuzemských dotačních programů a ostatních zdrojů. Dále nabízíme komplexní zajištění veřejných zakázek, služby v oblasti zpracování marketingových a ekonomických analýz, strategických plánů a jejich aktualizace, vzdělávání a environmentálního poradenství.

Našimi zakladateli a současnými společníky jsou instituce soukromé i veřejné sféry:

  • Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z. s.
  • Statutární město Třinec
  • TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
  • Základní organizace Odborového svazu KOVO Třinecké železárny
  • KAZUIST, spol. s r.o.
  • AUTEL, a.s.
  • Moravskoslezské Investice a Development, a.s.