Detail produktu: Koncesní řízení

Příprava a organizace koncesních řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury na základě požadavků zadavatele, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a také dle Závazných pokynů pro příjemce podpory v OPŽP.

V případě, že vlastník vodohospodářské infrastruktury není zároveň jejím provozovatelem, je dle Závazných pokynů povinen v řádném výběrovém řízení provedeném v souladu s účinnými právními předpisy vybrat nového provozovatele a uzavřít s ním novou smlouvu o provozování infrastruktury.

Nabízíme Vám:

  • tvorbu koncesní dokumentace včetně všech příloh požadovaných Závaznými pokyny pro příjemce v OPŽP,
  • zajištění průběhu schvalovacího procesu zmíněné dokumentace s Ministerstvem životního prostředí,
  • poradenství a vedení zadavatele při vyhlášení koncesního řízení,
  • komplexní administrativní činnost vyplývající z komunikace s uchazeči o provozování vodohospodářské infrastruktury a příjmem jejich nabídek,
  • vedení komise pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v souladu se všemi zákonnými a metodickým požadavky,
  • kompletaci veškeré dokumentace potřebné pro úspěšný průběh kontroly průběhu koncesního řízení na Ministerstvu životního prostředí a předběžné kontroly provozní smlouvy Ministerstvem financí.

Rozcestník
Vstupní poradenství k dotacím

Mašličky
Kompletní projektová příprava

Skládačka
Zpracování dílčího dokumentu pro žádost

Výběrovka
Komplexní zajištění veřejných zakázek

Analýzy
Marketingové a ekonomické analýzy

Lektor
Organizování vzdělávacích kurzů

Administrace a dotační management
Monitorování a vyúčtování projektu

Strategie
Strategická plánování

Hlídač
Monitoring dotačních příležitostí

Enviporadce
Poradenství environmentální legislativy

Koncesní řízení
Na provozování vodohospodářské infrastruktury