Aktuality

VYHLÁŠENÍ VÝZVY CYKLISTICKÉ STEZKY ZE SFDI PRO ROK 2021

Výbor SFDI schválil Pravidla na financování opatření k výstavbě nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2021 (dále jen „Pravidla“) na svém zasedání dne 4. září 2020.

VYHLÁŠENÍ VÝZVY ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI ZE SFDI PRO ROK 2021

Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2021 schválil Výbor SFDI na svém zasedání dne 4. září 2020.

Dotace na projektovou přípravu – vodohospodářské projekty

Řekněte si o peníze na přípravu projektů proti suchu už teď. Nová dotační výzva se zaměřuje na financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027.