• MÁME DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI

  S PŘÍPRAVOU PROJEKTŮ A BOHATÉ REFERENCE

Vítejte na stránkách společnosti HRAT

Spuštění nových webových stránek

Vítáme Vás na nových webových stránkách naší společnosti. Věříme, že obsahová náplň webových stránek v moderním grafickém pojetí Vám umožní získat základní informace o naší společnosti a službách, které nabízíme. Při tvorbě webových stránek byl kladen důraz na uživatelskou přívětivost, uvítáme však návrhy na zlepšení a doplnění.

Ať patříte k podnikatelským subjektům, veřejné sféře nebo neziskovým organizacím, jistě hledáte možnosti pro rozvoj svých aktivit a záměrů, a tím potenciál pro další rozvoj. Cesta k jejich uskutečnění však často nebývá snadná a vyžaduje značné úsilí.

Při své práci hledáme způsoby, jak cestu k realizaci vašich záměrů usnadnit. Zaměřujeme se na klíčové oblasti podpory z různých finančních zdrojů – finančních prostředků EU, dotací národních, regionálních či jiných. HRAT, s.r.o. je společností, která je připravena být vašim partnerem ve světě velkých příležitostí.

Využijte možnosti osobní konzultace na našem pracovišti nebo přímo u vás. Čeká na vás kvalifikovaný tým odborníků, kteří se vám budou věnovat. Pomohou vám najít možnosti financování vašich záměrů, doporučí vhodný dotační zdroj a podle vašeho přání zpracují žádost o dotaci dle podmínek konkrétního dotačního titulu. Těšíme se na vaši návštěvu.

Co Vám nabízíme

 • Poradce s výběrem vhodného dotačního titulu
 • Vyhotovení reálné šance získání dotace
 • Kontinuální monitoring dotačních zdrojů
 • Kompletní projektová příprava včetně všech příloh
 • Zpracování dílčího dokumentu nezbytného pro předložení žádosti
 • Monitorování a vyúčtování projektu
 • Zajištění veřejné zakázky pro realizaci projektu
 • Komplexní zajištění procesu strategického plánování
 • Zpracování marketingové a ekonomické analýzy investičního záměru
 • Poradce v oblasti environmentální problematiky
 • Organizace vzdělávacích kurzů

Náš tým

V naší společnosti pracují odborníci, kteří mají zkušenosti s přípravou malých i velkých investičních i neinvestičních projektů. Naší hlavní předností je to, že jsme nároční sami na sebe a důsledně se vzděláváme, abychom byli připraveni reagovat na vaše potřeby.

Při jednání se zákazníky volíme osobní kontakt, což je podle nás nejlepší cesta k pružné a efektivní spolupráci. Pro svou práci jsme přijali dobrovolný závazek chovat se odpovědně, což se dotýká oblasti ekonomické, sociální a environmentální a má to vliv na naši činnost.

Aktuality

VYHLÁŠENÍ VÝZVY CYKLISTICKÉ STEZKY ZE SFDI PRO ROK 2021

Výbor SFDI schválil Pravidla na financování opatření k výstavbě nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2021 (dále jen „Pravidla“) na svém zasedání dne 4. září 2020.

VYHLÁŠENÍ VÝZVY ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI ZE SFDI PRO ROK 2021

Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2021 schválil Výbor SFDI na svém zasedání dne 4. září 2020.

Dotace na projektovou přípravu – vodohospodářské projekty

Řekněte si o peníze na přípravu projektů proti suchu už teď. Nová dotační výzva se zaměřuje na financování nákladů na projektovou přípravu, stavební a zadávací řízení na vodohospodářské projekty, pro které bude následně vypsaná výzva v OPŽP 2021–2027.

Kotaktujte nás

HRAT, s.r.o.
Sídlo: Nádražní 348, 739 61 Třinec
IČO: 64087352
DIČ: CZ64087352

Tel.: +420 558 321 280
E-mail: trinec@hrat.org

Provozní doba: PO – PÁ 7.30 – 15.30