Detail produktu: Lektor

Jedním z významných způsobů podpory našeho regionu je rozvoj lidských zdrojů. K realizaci vzdělávacích projektů využíváme dotační možnosti, například z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost nebo Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, či spolupráci s profesionálními vzdělávacími institucemi.

Nabízíme:

  • Vzdělávání v oblasti projektového řízení a zpracování žádostí o dotace
  • Vzdělávání v oblasti finančních a ekonomických analýz
  • Vzdělávání v oblasti strategického plánování
  • Vzdělávání v oblasti tzv. měkkých dovedností (komunikační a konzultační dovednosti, vyjednávání aj.)

Proč využít naše služby:

  • Disponujeme specialisty v oblasti řízení projektů
  • Náš tým má zkušenosti se zajištěním služeb pro široký okruh klientů, a to pro podnikatele, obce, kraje, sdružení, příspěvkové organizace i neziskové organizace
  • Používáme nové didaktické metody
  • Naše semináře jsou založeny na zkušenostech z praxe
  • Vzdělávací akce sestavujeme na základě specifických požadavků našich klientů

Rozcestník
Vstupní poradenství k dotacím

Mašličky
Kompletní projektová příprava

Skládačka
Zpracování dílčího dokumentu pro žádost

Výběrovka
Komplexní zajištění veřejných zakázek

Analýzy
Marketingové a ekonomické analýzy

Lektor
Organizování vzdělávacích kurzů

Administrace a dotační management
Monitorování a vyúčtování projektu

Strategie
Strategická plánování

Hlídač
Monitoring dotačních příležitostí

Enviporadce
Poradenství environmentální legislativy

Koncesní řízení
Na provozování vodohospodářské infrastruktury