VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH

Ať patříte k podnikatelským subjektům, veřejné sféře nebo neziskovým organizacím, jistě hledáte možnosti pro rozvoj svých aktivit a záměrů, a tím potenciál pro další rozvoj. Cesta k jejich uskutečnění však často nebývá snadná a vyžaduje značné úsilí.

Při své práci hledáme způsoby, jak cestu k realizaci vašich záměrů usnadnit. Zaměřujeme se na klíčové oblasti podpory z různých finančních zdrojů - finančních prostředků EU, dotací národních, regionálních či jiných. HRAT, s. r. o. je společností, která je připravena být vašim partnerem ve světě velkých příležitostí.

Využijte možnosti osobní konzultace na našich pracovištích nebo přímo u vás. Čeká na vás kvalifikovaný tým odborníků, kteří se vám budou věnovat. Pomohou vám najít možnosti financování vašich záměrů, doporučí vhodný dotační zdroj a podle vašeho přání zpracují žádost o dotaci dle podmínek konkrétního dotačního titulu.

Těšíme se na vaši návštěvu.

NÁŠ TÝM

V naší společnosti pracují odborníci, kteří mají zkušenosti s přípravou malých i velkých investičních i neinvestičních projektů. Naší hlavní předností je to, že jsme nároční sami na sebe a důsledně se vzděláváme, abychom byli připraveni reagovat na vaše potřeby.Při jednání se zákazníky volíme osobní kontakt, což je podle nás nejlepší cesta k pružné a efektivní spolupráci. Pro svou práci jsme přijali dobrovolný závazek chovat se odpovědně, což se dotýká oblasti ekonomické, sociální a environmentální a má vliv na naši činnost.


Náš tým

 

 

 

NABÍZÍME

 • Poradce s výběrem vhodného dotačního titulu
 • Vyhotovení reálné šance získání dotace
 • Kontinuální monitoring dotačních zdrojů
 • Kompletní projektová příprava včetně všech příloh
 • Zpracování dílčího dokumentu nezbytného pro předložení žádosti
 • Monitorování a vyúčtování projektu
 • Zajištění veřejné zakázky pro realizaci projektu
 • Komplexní zajištění procesu strategického plánování
 • Zpracování marketingové a ekonomické analýzy investičního záměru
 • Poradce v oblasti environmentální problematiky
 • Organizace vzdělávacích kurzů
7 důvodů pro spolupráci s námi
 

AKTUALITY

12. 07. 2018

VYHLÁŠENÍ VÝZVY CYKLISTICKÉ STEZKY ZE SFDI PRO ROK 2019

12. 07. 2018

VYHLÁŠENÍ VÝZVY ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI ZE SFDI PRO ROK 2019

24. 05. 2018

Dotace na rozvoj sociálních služeb II.

19. 03. 2018

Podpora mládeže - dotace MSK
Všechny aktuality...