Detail produktu: Analýzy

Komplexní posouzení realizovatelnosti investičního záměru zejména z marketingového a finančního hlediska

Nabízíme:

  • Zpracování marketingové analýzy, návrh marketingové strategie a mixu
  • Návrh personálního zajištění provozu
  • Kalkulace a analýza bodu zvratu, dlouhodobý finanční plán
  • Vyhodnocení finanční efektivity a návratnosti investice
  • Analýza rizik

Proč využít naše služby:

  • Podpoříte vaše kvalifikované rozhodování o realizaci záměru, případně výběru z variant
  • Máme dlouhodobé zkušenosti se zpracováním studií proveditelností a investičních analýz v různých oblastech podnikání

Rozcestník
Vstupní poradenství k dotacím

Mašličky
Kompletní projektová příprava

Skládačka
Zpracování dílčího dokumentu pro žádost

Výběrovka
Komplexní zajištění veřejných zakázek

Analýzy
Marketingové a ekonomické analýzy

Lektor
Organizování vzdělávacích kurzů

Administrace a dotační management
Monitorování a vyúčtování projektu

Strategie
Strategická plánování

Hlídač
Monitoring dotačních příležitostí

Enviporadce
Poradenství environmentální legislativy

Koncesní řízení
Na provozování vodohospodářské infrastruktury