Detail produktu: Enviporadce

Tento produkt byl zaveden v rámci projektu „Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje“. K 31. 8. 2008 tento projekt skončil, avšak služby v rámci realizace tohoto projektu a vytvořeného Ekologického poradenského a informačního centra jsou poskytovány i nadále zdarma. Služby zahrnují konzultace a poradenství v oblasti environmentální legislativy.

Nabízíme:


Informační centrum nabízí poradenství pro podnikatele, obce, města, neziskové organizace a širokou veřejnost v oblasti problematiky životního prostředí, zejména dotací z Evropských fondů a národních zdrojů, problematiky EIA.

Proč využít naše služby:

  • Tento produkt nabízíme pro klienty zdarma – služby jsou poskytovány v rámci realizace projektu „Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje“.

K 31. 8. 2008 skončil projekt „Rozvoj sítě environmentálních poradenských a informačních center Moravskoslezského kraje“. Služby v rámci realizace tohoto projektu a vytvořeného Ekologického poradenského a informačního centra však budou poskytovány i nadále zdarma.

Užitečné odkazy:

www.env.cz Ministerstvo životního prostředí ČR
www.cizp.cz Česká inspekce životního prostředí
www.ochranaprirody.cz Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
www.nature.cz NATURA 2000
www.sfzp.cz Státní fond životního prostředí ČR
www.opzp.cz Operační program Životní prostředí
www.zelenausporam.cz program – Zelená úsporám
www.ekoporadny.cz Síť environmentálních informačních a poradenských center v České republice
www.cenia.cz Česká informační agentura životního prostředí

Rozcestník
Vstupní poradenství k dotacím

Mašličky
Kompletní projektová příprava

Skládačka
Zpracování dílčího dokumentu pro žádost

Výběrovka
Komplexní zajištění veřejných zakázek

Analýzy
Marketingové a ekonomické analýzy

Lektor
Organizování vzdělávacích kurzů

Administrace a dotační management
Monitorování a vyúčtování projektu

Strategie
Strategická plánování

Hlídač
Monitoring dotačních příležitostí

Enviporadce
Poradenství environmentální legislativy

Koncesní řízení
Na provozování vodohospodářské infrastruktury