Detail produktu: Skládačka

Máte zpracovánu dílčí část žádosti o dotaci a pro její úspěšné předložení potřebujete pomoci s jejím dopracováním? Právě pro vás je určen náš produkt s názvem Skládačka. Zpracujeme vámi požadovaný dokument, který je nezbytný pro předložení kompletní žádosti o dotaci.

Nabízíme:

  • zpracování studie proveditelnosti (feasibility study)
  • zpracování analýzy nákladů a přínosů projektu (cost&benefit analysis)
  • zpracování elektronické žádosti o dotaci (např. Benefit, Benefil)
  • zpracování podrobného rozpočtu projektu (ne stavební položkový rozpočet)

Výhody využití služby Skládačka:

  • Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci patří již mnoho let k hlavní náplni naší práce a v této oblasti jsme velmi úspěšní.
  • Garantujeme dodržení metodických pokynů pro zpracování studií proveditelnosti a žádostí, a tím minimalizujeme riziko nepřijetí těchto dokumentů po formální i obsahové stránce.
  • Zpracování těchto dílčích dokumentů ušetří klientům čas i náklady.
  • Disponujeme specialisty na různé typy projektů – náš tým má zkušenosti s přípravou velkých investičních i neinvestičních projektů.

Rozcestník
Vstupní poradenství k dotacím

Mašličky
Kompletní projektová příprava

Skládačka
Zpracování dílčího dokumentu pro žádost

Výběrovka
Komplexní zajištění veřejných zakázek

Analýzy
Marketingové a ekonomické analýzy

Lektor
Organizování vzdělávacích kurzů

Administrace a dotační management
Monitorování a vyúčtování projektu

Strategie
Strategická plánování

Hlídač
Monitoring dotačních příležitostí

Enviporadce
Poradenství environmentální legislativy

Koncesní řízení
Na provozování vodohospodářské infrastruktury