Detail produktu: Výběrovka

Komplexní zajištění procesní stránky veřejných zakázek. Příprava a organizace zadávacího řízení na základě požadavků žadatele, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo podle podmínek dotačního programu. Máme zkušenosti s realizací všech typů zadávacích řízení, nejčastěji realizujeme:

 • zakázky malého rozsahu
 • zjednodušené podlimitní řízení
 • otevřené řízení

Nabízíme:

 • Zpracování Oznámení zadávacího řízení / výzvy k podání nabídek
 • Zveřejnění Oznámení zadávacího řízení v informačním systému o veřejných zakázkách / odeslání výzvy k podání nabídek
 • Zpracování zadávací dokumentace (bez stavebně technické dokumentace a výkazu výměr) včetně kvalifikační dokumentace
 • Namnožení zadávací dokumentace (bez stavebně technické projektové dokumentace)
 • Předání zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace a příloh zájemcům o veřejnou zakázku
 • Zpracování odpovědí na dotazy zájemců k vyjasnění zadávací dokumentace a jejich rozeslání zájemcům
 • Zajištění prohlídky místa plnění (pokud je relevantní)
 • Zabezpečení celého průběhu přijímání nabídek včetně pořízení potřebných dokumentů
 • Zajištění oslovení hodnotící komise včetně náhradníků na základě výběru mandanta
 • Administrativní úkony spojené s otevíráním obálek s nabídkami včetně sestavení protokolu o otevírání obálek s nabídkami
 • Připravení podkladů pro jednotlivá jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek
 • Připravení čestného prohlášení členů (případně náhradníků) hodnotící komise
 • Zpracování protokolů z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek až po vypracování závěrečné Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
 • Oznámení přidělení veřejné zakázky všem uchazečům a případné oznámení dodavatelům o jejich vyloučení z hodnocení ve veřejné zakázce
 • Zveřejnění výsledků zadání v informačním systému o veřejných zakázkách
 • Kompletaci archivní dokumentace o průběhu zadání
 • Poradenství v oblasti zadávacích řízení

Proč využít naše služby:

 • Nabízíme komplexní přípravu a organizaci zadávacích řízení projektu – klient šetří svůj čas a náklady, přenáší zodpovědnost na nás
 • Disponujeme specialisty na realizaci zadávacích řízení projektů – náš tým má zkušenosti se zajištěním malých i velkých zadávacích řízení
 • Garantujeme dodržení zákona a pokynů pro příjemce dotace – minimalizujeme riziko krácení nebo odebrání dotace

Rozcestník
Vstupní poradenství k dotacím

Mašličky
Kompletní projektová příprava

Skládačka
Zpracování dílčího dokumentu pro žádost

Výběrovka
Komplexní zajištění veřejných zakázek

Analýzy
Marketingové a ekonomické analýzy

Lektor
Organizování vzdělávacích kurzů

Administrace a dotační management
Monitorování a vyúčtování projektu

Strategie
Strategická plánování

Hlídač
Monitoring dotačních příležitostí

Enviporadce
Poradenství environmentální legislativy

Koncesní řízení
Na provozování vodohospodářské infrastruktury